Simple Pricing

Transparent pricing for everyone. Always know what you will pay.

ZADARMO
Free
Bezplatný profil
 • 100 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Forever Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • 3 Bio Profiles
 • QR Codes
 • 100 Custom Splash
 • 100 CTA Overlay
 • 100 Event Tracking
 • Team Members
 • 100 Branded Domains
 • Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
Get Started
Optimal
€ 3
Optimálny balík
 • 500 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Forever Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • 10 Bio Profiles
 • Unlimited QR Codes
 • 500 Custom Splash
 • 500 CTA Overlay
 • 500 Event Tracking
 • Team Members
 • 500 Branded Domains
 • Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
7-Day Free TrialGet Started
Profesionál
€ 7
Balík pre profesionálov
 • 10000 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Forever Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • 300 Bio Profiles
 • 5000 QR Codes
 • 5000 Custom Splash
 • 5000 CTA Overlay
 • 5000 Event Tracking
 • 10 Team Members
 • 5000 Branded Domains
 • 30 Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
7-Day Free TrialGet Started

Frequently Asked Questions

Áno! Môžete začať s naším bezplatným balíkom a kedykoľvek inovovať, aby ste si mohli užívať prémiové funkcie.
Poplatok vám bude účtovaný na začiatku každého obdobia automaticky, až kým ho nezrušíte.
Po odstránení vášho účtu bude vaše predplatné zrušené a vymažeme všetky vaše údaje z našich serverov vrátane, ale nie výlučne, vašich odkazov, údajov o návštevnosti, pixelov a všetkých ostatných súvisiacich údajov.
Na požiadanie vám vrátime peniaze v najbližšom možnom termíne.
Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.
You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.
Once your account has been deleted, your subscription will be canceled and we will wipe all of your data from our servers including but not limited to your links, traffic data, pixels and all other associated data.
Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming